23/04/2019

Minder Hinder 2019

Voor een vlotte en veilige organisatie zal in de volgende straten een parkeerverbod ingevoerd worden:
Van vrijdag 28 juni 8u30 tot zaterdag 29 juni 24u00 in de Potterierei tussen Snaggaardbrug en Carmersbrug.
Op 29 juni van 8u00 tot 24u00 in de hierna volgende straten: Komvest, Wulpenstraat, Walweinstraat, Yzerstraat, Houtkaai, Lange rei, Potterierei, Carmerstraat, Carmersstraat (tussen Potterierei en Ropeerdstraat), Sasplein, J&M Sabbestraat, P. Stockstraat en Verversdijk.

De hiernavolgende straten worden afgesloten voor alle verkeer van:
Vrijdag 28 juni 18u tot zaterdag 29 juni 24u00: Potterierei tussen Snaggaardbrug en Carmersbrug.
Zaterdag 29 juni 8u tot einde: E. Zorghestraat.
Zaterdag 29 juni 14u tot einde: Potterierei.
Zaterdag 29 juni 16u tot einde: Zuidzandstraat, Steenstraat, Markt, Snaggaardstraat.
Zaterdag 29 juni 16u30 tot einde fietsgedeelte: Volledige fietsparcours, Hoofdbrug Dampoort, Warandebrug, fietsersbrug Komvest, Krakelebrug en Scheepsdalebrug (zie plan op onze site www.triatlonbrugge.be). De Sint-Pieterkaai wordt afgesloten op zaterdag 29 juni van 17u tot 21u15 vanaf de Scheepsdalebrug tot en met de Warandebrug in de richting van de Warandebrug. Er
wordt een bepijlde omleiding voorzien.
Zaterdag 29 juni 18u tot einde: Volledige loopparcours.

De bussen van De Lijn stoppen hun dienstverlening voor alle lijnen die over het parcours lopen tussen 15u30 en 24u00. Voor meer info over welke bussen nog rijden kan u bij De Lijn terecht op volgend nummer: 070 / 220 200.

U kan steeds terecht op de website www.bruggebereikbaar.be of het minderhinderpunt van de politie op het nummer: 050/44.88.44.